Rooms.bg  > Забележителности в България  > 

Пантеон на Г.С. Раковски и Музей на Котленските възрожденци

автор: Л. Иванова, на 58 метра от Котел.    , Адрес: Котел, пл. Възраждане 3 , GPS координати: N 42.8887352    E 26.4473158
Пантеон на Г.С. Раковски и Музей на Котленските възрожденци, Снимка
Пантеон на Г.С. Раковски и Музей на Котленските възрожденци, Снимка 1Пантеон на Г.С. Раковски и Музей на Котленските възрожденци, Снимка 2Пантеон на Г.С. Раковски и Музей на Котленските възрожденци, Снимка 3Пантеон на Г.С. Раковски и Музей на Котленските възрожденци, Снимка 4

    В центъра на гр. Котел се издига внушителен белокаменен монумент – „Пантеон на Раковски и музей на котленските възрожденци”, открит на 10 октомври 1981 г. Широкото стълбище на Пантеона отвежда пред мраморен саркофаг, където намират покой костните октанки на Георги Сава Раковски (1821-1867 г.). Роден в Котел под името Съби Стойков Попович, Георги Раковски става основоположник на организираната националнореволюционна борба за освобождението на България. Освен революционер и тактик, който води чета в Балкана през 1854 г., през 1861 г. издава „План за освобождението на България”, а през 1862 г. в Белград  създава Първата българска легия, Раковски е още и историк, етнограф и писател, който издава книги, издава вестници и пише по актуални теми от обществения живот. 

Музейната експозиция на Пантеона се състои от четири зали, които са тематично обособени: “Будители”, “Просветители”, “Бунтовници” и “Революционери”. Те запознават посетителя с родените и откърмени в Котел плеяда дейци, с огромен принос в триединната борба за национална просвета, църковна независимост и политическа свобода – епископ Софроний Врачански, Неофит Бозвели, д-р Петър Берон, Стефан Богориди, капитан Георги Мамарчев, Георги С. Раковски, д-р Васил Берон, Гаврил Кръстевич, Анастас Гранитски, ген. Иван Кишелски и много други, дали   свояпринос в развитието на възрожденските процеси у нас и превърнали Котел в люлка на Българското възраждане. 

Експонирани са: 

  • Копие на Първия Софрониев препис на Паисиевата “История славяноболгарская” от 1765 г.; 
  • Първата новобългарска печатна книга, издадена през 1806 г. и представляваща сборник от неделни и празнични поучителни слова под заглавие “Кириакодромион, сиреч Неделник”;
  • Факсимиле от животописа на Софроний “Житие и страдание грешного Софрония” – първата автобиографична творба в нашата литература; 
  • Църковна утвар, икони и книжнина, свързана с разгърнатата през ХVІІІ в. продуктивна дейност на Котленската книжовно-просветна школа; 
  • І-во, ІІІ-то и ІV-то издание на “Рибния буквар” и ковчеже с балсамираното сърце на д-р Петър Берон; Колекция от хайдушко оръжие; 
  • Лични вещи на Георги Раковски, както и негови трудове, сред които вестниците “Българска дневница”, “Дунавски лебед”, “Будъщност” и “Бранител”, първата революционна поема “Горски пътник”, първото българско историческо списание “Българска старина” и др. 

  Монументът внушава самочувствието – човешко и национално от възрожденската слава на Котел и преклонението пред многото бележити котленски дейци, които вграждат своя живот и героична саможертва в летописа на България, а техните завети и изконна обич към родината остават наше непреходно наследство.

Пантеонът  е включен в 100-те национални туристически обекта.

 

Мнения и полезни съвети (0)

Гласували (0)    Оценка:

Споделете Вашето мнение или съвет

   

  
Добавете забележителност
затвори картата
зареждане